CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRƯỜNG TUYỀN XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH - ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ PHẦN THÔ LÀ 3.200.000 - 3.600.000 Đ/M2 - ĐƠN GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI LÀ 5.100.000 - 5.900.000 Triệu Đ/M2 - HotLine: 0775 496 496
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRƯỜNG TUYỀN
Điện thoại: 0775 496 496 - 0366 829 829
Email: xaydungtruongtuyen@gmail.com
Địa chỉ: 150 Phạm Văn Bạch - Phường 15 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Mẫu Hợp Đồng Sửa Chữa Nhà Ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ

( PLHĐ Số: 082 – HĐSN-TT 5 / 8 /2022 )

        

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Khóa XI, kỳ họp thứ 4;
 • Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ theo nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày  …  tháng 8 năm  2022, đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN GIAO THẦU (gọi tắt là Bên A):      Hồ Thị Cẩm A

CCCD: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Điện thoại :  …………………………………………………………………………

BÊN NHẬN THẦU (gọi tắt là Bên B): CÔNG TY TNHH ĐT XÂY DỰNG THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP TRƯỜNG TUYỀN

Địa chỉ : 150 – Phạm Văn Bạch – Phường 15 – Q.Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0366 829 829 

Mã số thuế : ………………………….

Người đại diện: ………………..                        Chức vụ:  Giám đốc

Số tài khoản :   9366 829 829                           Tại Ngân hàng:  Vietcombank 

Sau khi thương thảo và đàm phán, hai Bên đồng ý ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:

Thi Công Các Hạng Mục Nhà Anh Thiện Quận Tân Phú

ĐIỀU 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 • Nội dung công việc

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận gói thầu “ sửa chữa cải tạo công trìnhcho công trình tại địa chỉ Số 184/. . Đặng Văn Ngữ, phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh. Số lượng và chủng loại, quy cách hàng hóa, đơn giá được mô tả trong phụ lục của Hợp đồng đính kèm, Phụ lục là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.

 • Đơn giá của hợp đồng là cố định, không thay đổi và không phụ thuộc vào bất cứ sự biến động nào do sự thay đổi về chi phí nhân công, máy móc và các khoản thuế khác cũng như các khoản tương tự trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.
 • Giá của Hợp đồng chưabao gồm VAT và là cơ sở để hai bên thực hiện thanh quyết toán công trình
 • Đơn giá của Hợp đồng đã bao gồm toàn bộ chi phí nhân công, chi phí vật tư, chi phí sản xuất, vận chuyển, thuế nhập khẩu, thủ tục hải quan, chi phí giao nhận, bốc dỡ tại công trình, chi phí máy móc thiết bị thi công, chi phí lắp đặt, nghiệm thu, chày thử, kiểm định, bàn giao đi vào sử dụng và toàn bộ các loại thuế, chi phí khác để Bên bán hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng
  • Phạm vi công việc và yêu cầu kỹ thuật

Bên B có trách nhiệm chủ động tổ chức, điều hành thực hiện việc thi công cải tạo sửa chữa và nghiệm thu để đưa vào sử dụng toàn bộ những hạng mục được giao của công trình đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đảm bảo chủng loại vật liệu được phê duyệt và được quy định nêu rõ tại Phụ lục của Hợp đồng, đảm bảo kỹ và mỹ thuật theo đúng thiết kế được phê duyệt và các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

Nội dung công việc: Bên B thực hiện theo bản vẽ thiết kế được Bên A phê duyệt và các phụ lục phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các phụ lục này là một phần không tách rời của hợp đồng.

 • Thay đổi và phát sinh khối lượng

Đối với những hạng mục phát sinh, nếu đơn giá các hạng mục này có trong bảng dự toán đã được duyệt, sẽ áp dụng đơn giá này. Nếu đơn giá các hạng mục này không có trong bảng dự toán đã được duyệt, đơn giá sẽ được thương lượng và chấp thuận phê duyệt bởi hai bên bằng văn bản.

Bên B chỉ tiến hành thi công các hạng mục phát sinh sau khi đã được Bên A đồng ý bằng văn bản.

Hình ảnh Thi Công Sửa Nhà Chị Hồng Phạm Thế Hiển Quận 8

ĐIỀU 2: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Nội dung sửa chữa: Sửa Chữa Cải Tạo Nhà Phố

 • Sửa chữa các hạng mục, công việc cụ thể trong phụ lục hợp đồng đính kèm .
 • Bên B nhận thi công công trình xây dựng theo hình thức cung cấp nhân công và vật tư cho toàn bộ công trình theo Phụ lục hợp đồng đính kèm.
 • Bên B chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công khác để hoàn thành công trình theo đúng bản vẽ thiết kế, đúng kỹ thuật, mỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định nhà nước hiện hành và hoàn thành công trình đúng theo thời gian quy định.
  • Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày khởi công (không tính ngày CN và ngày lễ).
 • Thời gian này có thể thay đổi và điều chỉnh lại vì lý do khách quan không thể thi công như: mưa, bão, thủ tục giấy phép, phát sinh công việc.
 • Dự kiến khởi công ngày … / 08 /2022và kết thúc ngày … / 08/ 2022

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Tổng giá trị tạm tính của hợp đồng là:  99.000.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng ).

Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng (VND)

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Hình thức thanh toán: chuyển khoản hoạc tiền mặt

4.2. Thời hạn thanh toán:

Lần 1: Sau khi kí hợp đồng bên A sẽ tạm ứng cho bên B với số tiền 5.000.000 VND  ngay sau khi ký hợp đồng.(Bằng chữ: Năm triệu đồng.

Lần 2: Sau khi bên B đưa người vào thi công trong vòng 2 ngày thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B số tiền 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng.

Lần 3: Sau khi bên B đưa người vào thi công trong vòng 5 ngày thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B số tiền 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng.)

Lần 4: Sau khi bên B đưa người vào thi công trong vòng 9 ngày thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B số tiền 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng.)

Lần 5: Sau khi bên B đưa người vào thi công trong vòng 13 ngày thì bên A sẽ tạm ứng cho bên B số tiền 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng.)

Lần cuối: Bên A sẽ thanh toán đến 100% giá trị của Hợp đồng còn lại cho Bên B số tiền 14.000.000 VND (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng )  khi đã hoàn thành 100% khối lượng công việc.

ĐIỀU 5: NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Bên A có trách nhiệm nghiệm thu tại công trình ngay sau khi Bên B thông báo đã hoàn thành việc thi công.

Hai bên cùng kiểm tra chất lượng, quy cách, số lượng của sản phẩm tại nơi bàn giao. Nếu các sản phẩm này không đáp ứng các yêu cầu nêu trên, hai Bên cùng lập danh mục các sản phẩm cần sửa chữa để Bên B khắc phục sau khi công trình được bàn giao.

Bên B bàn giao công trình sau thi công đảm bảo vệ sinh công trình, thẩm mỹ, chất lượng vật tư theo đúng hợp đồng sửa chữa nhà hai bên đã ký.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

6.1. Trách nhiệm của Bên A

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cho Bên B để Bên B thi công.Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết đăng ký thi công, cung cấp tạo điều kiện thuận lợi về điện, nước và mặt bằng để Bên B tổ chức công việc thi công trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Phối hợp cùng Bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, sản xuất.
 • Bàn giao mặt bằng, tạm ứng các đợt và các điều kiện cần thiết khác để Bên B bắt đầu khởi công.
 • Thực hiện việc thanh toán, quyết toán đủ và đúng hạn theo đúng quy định của Hợp đồng.
 • Tổ chức việc nghiệm thu và bàn giao theo đúng quy định của Hợp đồng
 • Xác nhận cho Bên B các công việc, khối lượng phát sinh ngoài các công việc đã ký trong hợp đồng

6 .2. Trách nhiệm của Bên B

 • Bên B Thi công đáp ứng theo hồ sơ thiết kế đã được Bên A phê duyệt. Cung cấp máy móc, phương tiện, thiết bị thi công tại công trình
 • Lập hồ sơ để trình Bên A nghiệm thu thanh toán và có trách nhiệm giải trình các yêu cầu, thắc mắc của Bên A.
 • Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và công nhân tại nơi thi công, chịu trách nhiệm cho các trường hợp không an toàn trong thi công và bồi thường thiệt hai theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ tất cả các quy tắc, nội quy và chính sách của bên A và Chủ Tòa Nhà về các vấn đề Phòng cháy chữa cháy, tiếng ồn, an ninh, vệ sinh… liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này trong mọi thời gian.
 • Quản lý vật tư và sản phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa được nghiệm thu bàn giao. Đảm bảo an ninh, an toàn trên công trình và giữ gìn sạch sẽ môi trường xung quanh trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng này.
 • Bên B có trách nhiệm vận chuyển phế thải ra khỏi công trình định kỳ theo đúng quy định của bên A.
 • Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn cho người và phương tiện vận chuyển, quản lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh. Nếu xảy ra tai nạn thì bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chịu mọi tổn thất về kinh tế gây ra.
 • Bên B đảm bảo về an toàn dịch tễ, phòng chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid theo chỉ thị của Nhà Nước và Thành Phố, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh.
 • Bên B phải dùng biện pháp che chắn trong quá trình thi công
 • Bên B phải phải thu dọn phế thải khi kết thúc ngày thi công. Nếu bên B không vệ sinh thì tiền Bên A thuê vệ sinh sẽ trừ vào tiền hợp đồng của bên B.

6 .3. Thời gian và điều kiện bảo hành

 –  Thời gian bảo hành là …. tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình 

 –  Trong thời gian bảo hành, Khi có sự cố xảy ra Bên B sẽ có mặt kiểm tra trong 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại / hoặc tin nhắn / hoặc email hoặc bằng văn bản của Bên A ( trong giờ hành chính ). Và sẽ khắc phục trong 03 ngày kể từ khi nhận được thông tin.

  – Trong thời gian bảo hành công trình nếu có bất kì hư hỏng nào do lỗi của bên A gây ra trong  quá trình sử dụng thiết bị thì bên A phải chịu chi phí sửa chữa. Sau khi hết thời gian bảo hành.

 ĐIỀU 7: PHẠT HỢP ĐỒNG

 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng sẽ phải bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại cho bên còn lại.
 • Trong trường hợp bên B thi công không đúng tiến độ và chất lượng công trình như đã quy định tại Điều 1 và Điều 2 của hợp đồng này sẽ bị phạt số tiền 0.5% giá trị hợp đồng / ngày, nhưng tổng tiền phạt không vượt quá 10%giá trị quyết toán. Nếu sau 05 ngày chậm tiến độ mà bên B vẫn chưa hoàn thành xong nghĩa vụ thì phải bồi thường cho bên A tối thiểu 10% giá trị hợp đồng/ đơn hàng và trừ vào tiền quyết toán.
 • Bên A thanh toán/ quyết toán cho bên B theo tỷ lệ đạt chất lượng trên biên bản nghiệm thu chất lượng được ký kết giữa hai bên.
 • Trong trường hợp bên A thanh toán chậm thì bên A phải trả lãi suất chậm thanh toán là 0.5% cho phần giá trị chậm thanh toán / 1 ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán và tổng tiền phạt không quá 10% giá trị hợp đồng.
 • Trong trường hợp bên B có biển hiện vu khống, phản ánh sai quá trình làm việc giữa Bên A và bên B với 1 bên thứ 3, bên B phải chấp nhận hình thức phạt Hợp đồng cao nhất là 100% giá trị Hợp đồng.
 • Trong Trường hợp bên B giao lại trên 50% gói giá trị Hợp đồng cho bên khác, nhưng không được sự chấp nhận của bên A. Bên B sẽ chịu phạt 20% tương đương giá trị mà bên B giao lại cho bên khác.
 • Trong Trường hợp bên A phát hiện bên B hoặc cán bộ của bên B dùng tiền hoặc các vật chất khác, mua chuộc cán bộ bên A để nâng khống khối lượng nghiệm thu, ký nghiệm thu khi thực tế chưa đạt chất lượng, bên B phải chấp nhận phạt hợp đồng bằng chính giá trị đã nâng khống và sửa chữa toàn bộ sản phẩm đến khi đạt chất lượng

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG  

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra sau khi ký hợp đồng, do những sự kiện có tính chất bất thường xảy ra, mang tính khách quan và nằm ngoài sự kiểm soát của các bên mà các bên không thể lường trước hoặc không thể khắc phục được.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Các bên phải tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra, đồng thời thông báo ngay cho bên kia trong vòng 02 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

ĐIỀU 9: TẠM DỪNG – HỦY HỢP ĐỒNG

Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:

 • Do lỗi của các Bên gây ra.
 • Các trường hợp bất khả kháng.
 • Các trường hợp khác do hai Bên thoả thuận.

Một Bên có quyền quyết định tạm dừng hoặc huỷ bỏ hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết. Trường hợp một bên đơn phương tạm dừng hay huỷ bỏ hợp đồng mà không có lý do chính đáng được bên kia chấp thuận thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho bên bị thiệt hại.

Trong trường hợp Bên A xét thấy Bên B không có khả năng thực hiện hợp đồng như đã ký kết; Chậm tiến độ theo cam kết, chất lượng thi công không đảm bảo, bên A sẽ yêu cầu khắc phục bằng văn bản. Nếu Bên B không thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng, Bên A có quyền huỷ hợp đồng và Bên B phải bồi thường toàn bộ giá trị đã tạm ứng, thanh toán cho Bên A.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên không tự giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ chuyển đến toà án kinh tế Hồ Chí Minh để giải quyết.  Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải chấp hành, án phí do bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên đồng ý với tất cả các điều khoản, quy định và điều kiện của Hợp đồng này. Hai bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng để đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự động thanh lý, chấm dứt hiệu lực sau khi Bên Nhận Thầu đã giao nhà cho Bên Giao Thầu và Bên Giao Thầu thanh toán đủ tiền hợp đồng cho Bên Nhận Thầu và hai bên không có tranh chấp gì.

Hợp đồng sửa chữa nhà được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở để thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN GIAO THẦU  (BÊN A)                                         BÊN NHẬN THẦU  (BÊN B)

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 0775 496 496 – 0366 829 829
Email: xaydungtruongtuyen@gmail.com

Xem thêm

Nhà thầu sửa chữa nhàcông ty xây nhà phần thô  | xây nhà trọn gói tại quận 1  |  giá xây nhà trọn gói |  sửa nhà trọn gói   | Dịch vụ sửa nhà giá rẻ   |   sửa chữa nhà quận 1  |  sửa chữa nhà quận 2  | sửa chữa nhà quận 3 |  sửa chữa nhà quận 4 |  sửa chữa nhà quận 5 sửa chữa nhà quận 6  | sửa chữa nhà quận 7  | sửa chữa nhà quận 8  |  sửa chữa nhà quận 9  |  sửa chữa nhà quận 10sửa chữa nhà quận 11 |sửa chữa nhà quận 12 sửa chữa nhà Tân Bình    | sửa chữa nhà Gò Vấp  |  sửa chữa nhà Bình Tân  | sửa chữa nhà tân phú  | sửa chữa nhà Bình Thạnh  |  sửa chữa nhà Phú Nhuận  |  sửa chữa nhà Thủ ĐứcDịch vụ phá dỡ công trình  | Sửa chữa căn hộ chung cư |  Thi công trần thạch cao tại TP HCM   | Dịch vụ sơn nhà   | Xây nhà trọ giá rẻSửa chữa văn phòng tại TP HCM  | Dịch vụ nâng nền nhà  | Xây Dựng Trường Tuyền |  xây nhà tiền chế Sửa Chữa Nhà Xưởng   | xây nhà trọn gói tân bình  |  sửa chữa nhà huyện Bình Chánhsửa chữa nhà huyện Củ Chi

Xin chào các bạn! Mình là Lê Khắc Trường - là người đam mê thiết kế xây dựng, xây nhà trọn gói, xây nhà phần thô, sửa nhà... Tất cả nội dung viết trên website xaydungtruongtuyen.com đều dựa trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công nhà phố của mình.

Website: https://xaydungtruongtuyen.com

Bình luận gần đây (0 bình luận)

 • Tôi muốn cải tạo nhà ở huyện Hóc Môn, nhà phố 1 mặt tiền
  Ngang 3,5m, Dài 12m. Diện tích sử dụng 84m²
  Nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ
  Mong muốn cải tạo 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 nhà vệ sinh, phòng bếp, lát sàn nhựa giả gỗ và đóng trần trang trí.
  Rất mong được các đơn vị tư vấn và hỗ trợ.

 • Tôi muốn xây nhà 3 tầng ở huyện Nhà Bè.
  Diện tích xây là 5x20m công năng 1 ga ra ô tô xe 7 chỗ , 4 ngủ, 4wc, 1 phòng thờ, 1 sân chơi.
  Công ty tư vấn và báo giá tốt nhất giúp tôi?

 • Tôi có mảnh đất mặt tiền 7m chiều sâu 18m ở huyện củ chi.
  Dự kiến xây phòng trọ cao tầng cho thuê, diện tích mỗi phòng dự kiến 6 x 3,5m, mỗi tầng khoảng 5 phòng, tổng là 15 phòng trọ.
  Mong muốn xây 3 tầng dưới cho thuê, tầng trên cùng gia đình sử dụng để ở. Trên cùng là sân phơi, rất mong công ty tư vấn và báo giá giúp tôi ạ?

 • Mình đang có nhu cầu xây nhà 2 tầng tại Long An.
  Nhà 1 trệt 1 lầu mái thái mặt tiền làm theo kiểu tân cổ điển.
  Diện tích : 48m2
  Công năng : tầng trệt gồm 1 phòng khách, cầu thang ,1 tolet và 1 gian bếp.
  Tầng 1 : gồm 2 phòng ngủ,2 tolet.
  Dự kiến xây : cuối năm
  Rất mong nhận được tư vấn và báo giá từ nhà thầu xin cảm ơn !

 • Tôi muốn xây nhà 3 tầng ở Phú Hữu Đồng Nai, diện tích : 5x20m
  Công năng : 1 ga ra ô tô xe 7 chỗ , 4 ngủ, 4wc, 1 phòng thờ, 1 sân chơi. Rất mong nhận được báo giá từ công ty sớm nhất

 • Mình đang muốn sửa chữa lại căn nhà cấp 4, cụ thể:

  – Nâng nền, lát gạch, sơn toàn bộ nhà
  – Lợp tole
  – Đi đường dây điện, ống nước lộ
  – Làm lại Toilet
  Địa điểm: -Đường số 9 -Quận Bình Tân – TPHCM
  Cần công ty tới khảo sát tư vấn và làm dự toán. Cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết liên quan

Khi nâng mái nhà có cần xin phép không

Quy trình xin phép nâng mái nhà tại địa phương đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định pháp lý. Bước đầu tiên là tìm hiểu quy định địa phương về xây dựng, sau đó thiết kế và lập kế…

Tại sao lại gọi là nhà cấp 4?

Thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nhà cấp 4 và quyết định liệu đó có phải là lựa chọn phù hợp cho bạn và gia đình không. Việc hiểu đúng về các đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của nhà…

Có nên lắp đặt toilet trong phòng ngủ?

Có nên lắp đặt toilet trong phòng ngủ? Hãy đưa ra quyết định sau khi đọc những yếu tố này để có sự lựa chọn sáng suốt Việc quyết định lắp đặt toilet trong phòng ngủ là một quyết định quan trọng và đòi hỏi…

Nên lát sàn gỗ hay lát sàn gạch trong nhà sẽ tốt hơn?

Khi bạn đang xem xét việc lựa chọn vật liệu lát sàn cho ngôi nhà của mình, sàn gỗ và sàn gạch là hai lựa chọn phổ biến và đa dạng. Tuy nhiên, quyết định giữa sàn gỗ và sàn gạch phụ thuộc vào phong…

Sự khác biệt giữa việc sửa nhà và xây nhà

Khi quyết định giữa sửa nhà và xây nhà, quan trọng nhất là xác định rõ mục tiêu và nhu cầu của bạn. Tư vấn từ chuyên gia xây dựng là bước quan trọng để đảm bảo quyết định cuối cùng là sự lựa chọn…

Quy Trình Khảo Sát Sửa Chữa Cải Tạo Nhà Cũ

Khi bắt đầu hành trình chữa cải tạo ngôi nhà cũ, việc tiến hành khảo sát đúng kỹ thuật là quan trọng để đảm bảo rằng mọi công việc được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả. Dưới đây là quy trình khảo…

Những Bí Quyết Sửa Nhà Đón Tết 2024

Chuẩn bị cho một Tết Xuân Giáp Thìn ấm áp và tràn đầy niềm vui không chỉ là việc tổ chức, mà còn là cơ hội tuyệt vời để tân trang lại không gian sống, mang đến sự mới mẻ và tích cực cho cả…

Tổng Hợp Tiêu Chí Chọn Nhà Thầu Sửa Chữa Nhà Uy Tín

Khi bước vào quá trình chọn lựa nhà thầu sửa chữa nhà, việc áp dụng một số tiêu chí cụ thể có thể là yếu tố quyết định giữa một dự án thành công và những vấn đề không mong muốn. Dưới đây là hướng…

Top Mẫu Nhà Cấp 4 Mái Nhật

Top Mẫu Nhà Cấp 4 Mái Nhật – Sự Lựa Chọn Yêu Thích Cho Nhiều Gia Đình Ngày Nay Mẫu nhà cấp 4 mái Nhật là một dạng kiến trúc lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống ở đất nước hoa anh đào…
error: không copy !!